Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Simhoppskola 1

Simhoppskola 1 är både för dig som har simhoppat tidigare och för dig som aldrig har simhoppat innan.


Förkunskapskrav för att kunna anmäla sig till simhoppskolan är att man behärskar att simma på djupt vatten (25 meter). 


Vi erbjuder simhoppsträning 1 gång i veckan på Högevallsbadet och simhoppsgymnastik 1 gång i veckan på Svaneskolan. Simhoppsgymnastik är en förutsättning för att kunna utvecklas inom simhopp. Det är viktigt att man deltar på både gymnastik– och simhoppsträningen eftersom passen kompletterar varandra. 


På simhoppspassen tränar simhopparna på olika grundläggande övningar och hopp, i huvudsak från kant och minisvikt. Simhoppspassen är 1 timme och 15 minuter långa varav; 30 minuter är uppvärmning och 45 minuter består av vattenträning. Simhoppsgymnastikpassen är 1 timme långa.Här är målet att klara av följande: 

 

Mål landträning

Mål vattenträning

·         Kunna visa stående god hållning med händerna i midjan. 

·         Kunna visa en koppling.

·         Kunna visa positionerna A (rak), C (gruppering), B (pik).

·         Kunna visa korrekt fotarbete, dvs. "upp-ned-hopp".

·         Rulla sten

·         Rulla stock

·         Kullerbytta framåt

·         Kullerbytta bakåt (med pass)

·         Fall framåt (fyra steg)

·         Huvudstående med pass.


Kom ihåg att det kan ta olika många terminer för barnen att uppnå målen 

som är uppsatta i de olika grupperna. 


Ålder

6-9 år simhoppskola 1 yngre

10-12 år simhoppskola 1 äldre


Klicka här för anmälan.

Klicka här för att se schema över dagar och tider.

·         100 A (fothopp framåt i rak)

·         200 A (fothopp bakåt i rak)

·         Plankan framlänges, minisvikt

·         Plankan baklänges, minisvikt

·         Köttbullen framåt

·         Köttbullen bakåt

·         Ståfall fram

Simhoppskola 2

Simhoppskola 2 är en fortsättningskurs på simhoppskola 1. Du ska ha uppnått målen i simhoppskola 1.


Vi erbjuder simhoppsträning 1 gång i veckan på Högevallsbadet och simhoppsgymnastik 1 gång i veckan på Svaneskolan. Simhoppsgymnastik är en förutsättning för att kunna utvecklas inom simhopp. Det är viktigt att man deltar på både gymnastik– och simhoppsträningen eftersom passen kompletterar varandra.


På simhoppspassen fortsätter simhopparna att träna  på olika grundläggande övningar och hopp, i huvudsak från kant, minisvikt och ibland från 1 meter. Simhoppspassen är 1 timme och 15 minuter långa varav; 30 minuter är uppvärmning och 45 minuter består av vattenträning. Simhoppsgymnastikpassen är 1 timme långa.


Här är målet att klara av simhoppsmärke 1 och:  

 

Mål landträning 

 

Mål vattenträning

·         Kunna visa god utgångsposition med händern ovanför huvudet. 

·         Huvudstående 

·         Grupperingsträckning (halv)

·         Kullerbytta bakåt

·         Kontrollerad balansgång på bom, armarn ut i sidan. 

·         "Torka fisk" på plint 


Kom ihåg att det kan ta olika många terminer för barnen att uppnå målen 

som är uppsatta i de olika grupperna. 


Ålder

6-9 år simhoppskola 2 yngre

10-12 år simhoppskola 2 äldre


Klicka här för anmälan.

Klicka här för att se schema över dagar och tider.

·         100 C, B (fothoppframåt i gruppering och pik)

·         200 C, B(Fothopp bakåt i gruppering och pik)

·         Ståfall framåt, minisvikt.

·         Sittrullning bakåt, minisvikt

·         Delfinhopp

·         Bukis framåt

Simhoppskola 3

Simhoppskola 3 är en fortsättningskurs på simhoppskola 2. Du ska ha uppnått målen i simhoppskola 2.


Vi erbjuder simhoppsträning 1 gång i veckan på Högevallsbadet och simhoppsgymnastik 1 gång i veckan på Svaneskolan. Simhoppsgymnastik är en förutsättning för att kunna utvecklas inom simhopp. Det är viktigt att man deltar på både gymnastik– och simhoppsträningen eftersom passen kompletterar varandra.


På simhoppspassen fortsätter simhopparna att träna på olika grundläggande övningar och hopp, i huvudsak från kant, minisvikt, 1 meter och 3 meter svikt. Simhoppspassen är 1 timme och 30 minuter långa varav; 30 minuter är uppvärmning och 1 timme består av vattenträning. Simhoppsgymnastikpassen är 1 timme långa. Här är målet att klara av simhoppsmärke 2 och:


Mål, landträning

Mål, vattenträning

·         Handstående mot vägg

·         Grenuppbrytning till handstående med pass.

·         Förövning 201 (huvudhopp bakåt) till ryggliggande i tjockmatta.

·         Förövning 301 (isanderska hoppet) till ryggliggande i tjockmatta.

·         201 C (huvudhopp bakåt i gruppering).

·         401 (tyska hoppet) med pass

·         Balans på ett ben och blunda, 5 sekunder. Båda benen.

·         Grupperingsträckning framåt och bakåt (hela).Kom ihåg att det kan ta olika många terminer för barnen att uppnå målen 

som är uppsatta i de olika grupperna. 


Ålder

6-9 år simhoppskola 3 yngre

10-12 år simhoppskola 3 äldre


Klicka här för anmälan.

Klicka här för att se schema över dagar och tider.

·         101 C (huvudhopp framåt i gruppering), minisvikt/1m.

·         401 C (tyska hoppet i gruppering), minisvikt/1m.

·         Sittrullning bakåt med halv sträckning, 1m.

·         5 studs med sträckta vrister, 1m.

·         010 C/B (fall framåt), 3m.

·         100 (fothopp framåt), 3m.

·         200 (fothopp bakåt), 3m.

Ungdomsgrupp

Ungdomsgruppen är både för dig som har simhoppat tidigare och för dig som aldrig har simhoppat innan. 


Förkunskapskrav för att kunna anmäla sig till ungdomsgruppen är att man behärskar att simma på djupt vatten (25 m).  


Simhopparna tränar på olika grundläggande hopp och simhoppsövningar. Träningen varierar beroende på vad man önskar med sin simhoppning. Träningen bedrivs på Högevall. Simhoppspassen är 1 timme och 30 minuter långa varav; 30 minuter består av uppvärmning på land och 1 timme är vattenträning.Ålder

13-17 år


Klicka här för anmälan.

Klicka här för att se schema över dagar och tider.

 
Våra sponsorer