Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Förkunskapskrav

Du ska ha uppnått målen i tävlingsgrupp blå


Ålder

14 och äldre 


Tränare

Vt19

Sanna Wallertoft

Arvid Strömbeck

Lina Damgaard

Marcus Ekström


Träningstider

Vt19


Måndag

16.30- 17.00 uppvärmning
17.00- 18.30 vattenträning

18.45- 19.15 landträning på badet


Tisdag

06.00- 06.30 uppvärmning
06.30- 07.30 vattenträning


16.30- 17.00 uppvärmning                              
17.00- 18.30 vattenträning
19.00- 19.45 landträning på badet


Onsdag

16.15- 16.45 uppvärmning

16.45- 18.00 vattentrning

18.15- 19.00 landträning på badet


Torsdag

17.00- 17.30 uppvärmning

17.30- 19.00 vattenträning

19.30- 20.15 landträning på badet


Fredag

16.30- 17.30 landträning på Svane

18.00- 19.30 vattenträning


Lördag

09.30- 10.00 uppvärmning                               
10.00- 11.30 vattenträning
12.30- 14.00 landträning på Svane (varannan vecka)
15.30- 17.00 landträning på simhallsbadet i Malmö (varannan vecka)

Förväntningar
 • Vi vill att du ska vara positiv och stolt över din egen insats på träning och tävling.  
 • Du ska visa dig intresserad och ta ansvar för din egen träning genom att komma i tid och ha med rätt utrustning.
 • Du ska meddela eventuell frånvaro till din tränare vid träningar, tävlingar och andra aktiviteter.
 • Du ska respektera dina tränare och klubbkamrater, visa glädje, vara motiverad samt vara ett gott föredöme för andra simidrottare i SK Poseidon.
 • Du ska sköta din kost, din sömn och ditt skolarbete och på så vis försöka må bra både till kropp och till själ.
 • Du ska lyssna och göra som dina tränare säger, framförallt för att träningen ska vara säker men också för att alla ska få lära sig så mycket som       möjligt.
 • Vi vill att du ska bidra till att en god dialog kan föras med dina tränare. Du bör prata med dina tränare om du upplever att du blivit dåligt eller        orättvist behandlad, så att kritik kan framföras till dina ledare snarare än dina kompisar. Du bör också meddela dina tränare saker som kan            påverka din träning.
 • Vi vill att du ska ha en positiv inställning, vara lojal gentemot mot gruppen och Simklubben Poseidon genom att bidra till en stark gruppsammanhållning.
 • Du ska ha rätt klädsel, ha ett gott uppförande och ett vårdat språk samt vara en god representant för klubben.
 • Du ska känna till och följa SK Poseidons policy (regler/ riktlinjer).
 • Du kan skriva kontrakt gentemot klubben som en symbolisk gest, i syfte att ovanstående respekteras och följs.
Målsättning
Tävlingsklass
B-klass/ A-klass/ Senior-klass

Måltävling
USM (2 höjder)
JSM (2 höjder)
SM (2 höjder)

Tävling

Du som simhoppare förväntas delta på de tävlingar som tränaren rekommenderar. Vid mästerskap och Diving Lund är det tränaren som beslutar vilka simhoppare som ska vara med och tävla. Tränaren utgår från om du har en tävlingsserie, din inställning och närvaron under terminen spelar också roll.


Motivation
Du tycker simhopp är kul. Du vill satsa på din simhoppning.

Träningsflit
7-8 pass i veckan och 90 % närvaro.


Simhopp är kul!
Tävlingsgrupp information
Vi har flera olika tävlingsgrupper som är uppdelade efter ålder och kunskap. Träningsmängden och målen stegras successivt för varje tävlingsgrupp. 

Träningen bedrivs ungefär hälften på land och hälften i vattnet. Vattenträningen bedrivs från kant, sviktar och hopptorn. Träningen är inriktad mot tävlingssimhoppning. Moment och färdigheter tränas för att kunna tävla på mästerskapsnivå. I alla grupper förväntas simhopparna ha en hög träningsnärvaro.


Parallellt med tävlingsspåret så har vi ett träningsspår dit man kan flytta om man önskar att simhoppa mindre än i tävlingsgrupperna samt om man inte vill tävla eller om man inte uppnår målen som är uppsatta i tävlingsgrupperna. 


Vi jobbar efter att skapa en miljö där simhopparna trivs, har roligt tillsammans och utvecklas både fysiskt och mentalt som individer.

 
Våra sponsorer